آرامش اعصاب :

هر روز صبح پودر سنبل الطیب و گاو زبان مخلوط کنید با عسل میل کنید

شبها پودر بهار نارنج با عسل میل کنید

دمکرده بادرنجبویه  ، استوخودوس  ، گل گاو زبان و بابونه میل کنید

ترشی کمتر مصرف کنید

از مصرف غذاهای سرد پرهیز کنید .

هر روز مقداری کامبوجا میل بفرمایین